Dinin Gayesi Nedir?

Din: Allah’ın yaratılmış olan ve imtihan edilecek olan canlılara peygamberleri aracılığıyla ulaştırdığı dünya düzenini sağlamak için gönderilmiş kanun ve kurallarının sistemselleşmiş halidir. Bu sistemin kaynağı var eden ve her şeyi bilen Allah’ın ve gerek vahiylerle gerek ilhamlarla elçilerine doğruyu bildirmesi ve kodlanmış fıtrattaki iyiliği ortaya çıkarmak için önemli bir yere sahiptir.

Din bizlerin yaratılmasındaki amacımızı hatırlatan ve Allah’a karşı sorumluluklarımızın yerine getirmemiz için bir öğretim şeklidir. İyi-kötü, doğru-yanlış, güzel-çirkin olanların farkına varıp doğru ve güzel olanı seçmemizi ister. Hem Allah’a olan yükümlülüğümüzün yerine getirilmesini sağlayan din, diğer yandan da dünya sisteminde karmaşaların engellenmesini sağlayıp, huzurun, refahın ve güzelliklerin ortaya çıkmasını sağlar. Yani din hem maddi hem manevi evrenimizi kuşatır.

Dini sorumluluklarımızın farkına varıp, bu amaçla gereken özeni gösterip harekete geçersek, dünya sisteminde işleyiş bozulmayacak, insanlar ve canlılar fıtratının güzelliğine ulaşacak olmasının yanında ebedi hayata ulaştığımızda cennet gibi bir nimeti elde etmemizi sağlayacaktır.

 

Süre gelen tek din İslam

Allah’ın Gönderdiği Din ve Diğerleri

İnandığımız ve varlığı ebedi olan, kusursuz bir tek yaratıcı olan Allah’u Teâlâ insanlığı yarattığı günden itibaren bir tek dini insanlara yollamıştır. Bu dinini dönem dönem insanlardan kaynaklı adlandırmaları değişse de özde tek bir dindir ve adı da İslam’dır.

İslam dini Hazreti Âdem AleyhisSelam’dan Hazreti Muhammed AleyhisSelam’a kadar ve hatta kıyamete kadar da sürecek olan yegâne dinin adıdır. Zamanında Hristiyanlık, Yahudilik, Mecusilik terimleri kullanılmış olsa da tüm dinlerin özü İslam’dır.

“Allah katında din, şüphesiz İslam’dır.”

“Kim İslâm’dan başka bir din ararsa ondan asla kabul edilmeyecektir. O, ahirette de zarara uğrayanlardandır.”

Din ve Şeriat Arasındaki Fark Nedir?

Din Allah’ın insanlığı yarattığı günden beri kendi kanunlarını bizlere gönderdiği İslam dini olduğunu ve değişmediğini biliyoruz. Lakin şeriat İslam’ı özüne uygun olan dünya sistemine ve insanlığın imtihanını kısmi değiştiren kanunlar tüzüğüdür. Musa’nın şeriatı, İbrahim’in şeriatı vs. gibi…

Allah’u Teâlâ bazı peygamberlerine kitap ve sahifeler yollayarak o dönem halkının yaptıkları sebebiyle dine uygun ek hüküm maddeleri belirtildiği sisteme de şeriat denmektedir. Mesela Peygamberimizden önceki dönemlerde iki kardeşle aynı anda evlenilebilirken, Peygamberimiz döneminde bu uygulama kaldırılmıştır ve boşanma olmadıkça aynı anda iki kardeşle evlilik mümkün olmamaktadır.

İslam Dinin Özellikleri

Günümüzde İslam dini olarak bildiğimiz din kaynağı Peygamberimiz Hazreti Muhammed aleyhisSelâm’a indirilen Kuran’ı Kerim ve kendi ahlakı, Allah tarafından gelen ilhamlarla ortaya çıkan sistemdir. Peygamberimiz Hazreti Muhammed son peygamber olduğu için artık bundan sonra herhangi bir hüküm ve şeriatte gelmeyecektir. Eskiden beri gelen dinin en son halidir ve değişmeyecektir. Ayette Allah’u Teala “ Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim, size nimetimi tamamladım, sizin için din olarak İslâmiyet’i seçtim.” Der.

İslam’ın şu anki halinden önce var olan kanunlar peygamberlerinin bölgesel ve zaman dilimi olarak hükümler yaymasına karşın, günümüzdeki İslam evrenin her yerini ve zamanını kuşatan bir din özelliği taşımaktadır.

İslam dini tüm evrenin refahını sağlayabilecek en doğru kanunlara sahip olması sebebiyle herhangi bir eklemeye ihtiyaç duymamaktadır. Her dönemde güncel kalan hükümlere sahiptir. Ayetlerin hepsinden döneme dair bir nişane yer almaktadır.

 

>>> İslami Sohbet Yazıları

https://i2.wp.com/www.islamisohbetchat.com/wp-content/uploads/2021/07/tek-yol-Islam-2.png?fit=550%2C460&ssl=1https://i2.wp.com/www.islamisohbetchat.com/wp-content/uploads/2021/07/tek-yol-Islam-2.png?resize=150%2C150&ssl=1hak sohbetiGenelislami sohbet yazılarıDin ve Şeriat nedir,Dinin Amacı nedir,İslam Dinin Gayesi,İslam nedir,islami sohbet yazıları,İslamın özellkleri
Dinin Gayesi Nedir? Din: Allah’ın yaratılmış olan ve imtihan edilecek olan canlılara peygamberleri aracılığıyla ulaştırdığı dünya düzenini sağlamak için gönderilmiş kanun ve kurallarının sistemselleşmiş halidir. Bu sistemin kaynağı var eden ve her şeyi bilen Allah’ın ve gerek vahiylerle gerek ilhamlarla elçilerine doğruyu bildirmesi ve kodlanmış fıtrattaki iyiliği ortaya çıkarmak için...