İlim Sohbetleri İlim; sözlüklerde “bilgi” ve “bilim” manalarında kullanılır. Daha eskide kullanımı ise “ Bir şeyin hakikatini kavramak ve maddeyle mananın beraberliğini sağlamak ”tır. İlmin zıttı cehalettir. Cehalet ise...